Privacyverklaring

 

Algemeen

Profinis Accountants en Adviseurs B.V. respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (wettelijk) noodzakelijk en worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij een wet ons anders verplicht.

 

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Ook het voldoen aan wettelijke verplichtingen is een doeleinde.

 

Inzage en correctie en recht van verzet

Indien wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, heeft u het recht tot inzage. U kunt schriftelijk een verzoek bij ons indienen. In het geval het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

  • Profinis Accountant & Adviseurs B.V.
  • Postbus 110
  • 8320 AC Urk

 

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen.

Stel uw vraag

* Verplicht veld