Privacyverklaring

 

Profinis Accountants & adviseurs respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen aangaan of met wie wij een relatie hebben gehad. Als uw bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld omdat wij de salarisverwerking voor uw bedrijf verzorgen, dan bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Ook het voldoen aan wettelijke verplichtingen is een doeleinde. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Tevens zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Welke rechten heeft u?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie of aanvulling van de gegevens, verwijdering van de gegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u niet wil worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, dan kunt u ons daar schriftelijk van op de hoogte stellen.

Hoe kunt u een beroep doen op uw rechten?

U kunt het verzoek indienen bij de directie van Profinis, waarbij wij aanvullende informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld legitimatie. Ons uitgangspunt is dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen. Er worden door ons geen kosten in rekening gebracht voor de informatieverstrekking.

Ingeval uw verzoek niet goed is afgehandeld of wanneer uw rechten zijn geschonden, kunt u dit melden bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Kan Profinis dit document wijzigen?

Ja, wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op onze website.

Stel uw vraag

* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden