Investeren en financieren

Nieuwe vissersschepen bij de vleet

Wil ik investeren? Kan ik investeren? Is het wijs om te investeren? Deze vragen komen regelmatig bij Profinis Accountants en Adviseurs binnen. Een investering brengt natuurlijk altijd financiering met zich mee. Kan ik de financieringslast dragen? Waar kan ik een financiering het beste krijgen? Hoe regel ik een financiering? Bedrijfsadviseur Albert Bakker van Profinis Accountants & Adviseurs geeft antwoorden. ,, In anderhalf jaar tijd hebben wij bij Profinis voor meer dan €65 miljoen aan financieringen voor nieuwe visserijschepen geregeld met behulp van onze succesvolle formule.’’

,,Visserijschepen gaan als warme broodjes over de toonbank. Er staan voor Nederlandse ondernemers en/of bij Nederlandse werven enkele tientallen nieuwbouwschepen op stapel. Recent werd bijvoorbeeld aan Padmos opdracht gegeven voor de bouw van twee multifunctionele flyshooters, de GY 127 en UK 124. Deze schepen zijn voorbeelden van het nieuwe tijdperk van duurzaamheid en vernieuwing in de vissersvloot. Beide schepen zijn relatief klein en staaltjes vakmanschap op zichzelf. Jarenlange ervaring, kennis van de visserij en vakmanschap zijn gebundeld in efficiënt ingerichte schepen met een zeer laag brandstofgebruik. Hierbij is ook nog eens gekozen voor de flyshoottechniek, waarmee discards minimaal kunnen zijn en het brandstofgebruik laag wordt gehouden. Maar ook investeringen in meer traditionele visserijmethoden als boomkor zijn financierbaar gebleken. In maart van 2018 heeft Zeevisserijbedrijf J. Hakvoort nog de nieuwe boomkorkotter UK 46 in de vaart gebracht. Door de combinatie van de ervaring en kennis van de ondernemer en de expertise van zijn adviseur bij Profinis lukt het.

Vissers-overleg in de 'kombuis' van Profinis.

Het verhaal van de ondernemer en een goed onderbouwde financieringsaanvraag met uitgewerkte prognoses vormen de basis waarop je een financiering voor je investering kunt ontvangen. Het belangrijkste onderdeel hiervan vormt de ondernemer zelf. Zijn verhaal, zijn ondernemersdrift zijn de belangrijkste elementen voor het vertrouwen van de bank. Profinis helpt om het plan van de visserijondernemer op te stellen, dit plan te vertalen in een financieringsaanvraag met doorrekeningen van de cijfers op een wijze dat de besluitvorming bij de bank zo goed en snel mogelijk plaats kan vinden. Een optimale financieringsaanvraag  bevat in ieder geval het volgende: een bedrijfsomschrijving met inzicht in de financiële cijfers, overzicht van de activa en verdienmodellen, de businesscase en de financiële doorrekening van verschillende toekomstscenario’s.

U en de cijfers moeten hetzelfde verhaal vertellen.

Deze laatste is essentieel. Zowel u als ondernemer en de bank willen natuurlijk weten of de onderneming de investering kan dragen en of deze rendabel is. Profinis heeft specifieke software om verschillende scenario’s in een oogwenk uit te rekenen. Wij kijken bijvoorbeeld wat het effect is van een stijgende of dalende gasolieprijs of visprijs op uw exploitatie. Het is belangrijk om uit te zoeken of de onderneming onder veranderende marktomstandigheden nog steeds rendabel is en kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Het trackrecord van de onderneming in combinatie met een uitgerekend en doordacht verhaal van de vertrouwde branchespecialist visserij is een onverslaanbare combinatie.

Naast financiering door een bank  zijn natuurlijk ook meerdere subsidies en belastingvoordelen van toepassingen bij het doen van een investering. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie toegevoegde waarde visserijproducten waarbij aanspraak kan worden gemaakt op tienduizenden euro’s voor investeringen in nieuwe machines. Vissers die jonger zijn dan 40 jaar en voor het eerst een eigen visserijschip willen aanschaffen kunnen aanspraak maken op de subsidie Jonge Vissers. Een prachtige kans voor een bedrijfsopvolging. Daarnaast kan natuurlijk nog worden gedacht aan de Energie Investerings Aftrek, Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen, Milieu Investerings Aftrek (MIA) en dergelijke belastingvoordelen.

U en de cijfers moeten hetzelfde verhaal vertellen. U vertelt het verhaal, wij vertalen het verhaal in de taal van de bank, onderbouwd met cijfers. Het trackrecord van de onderneming in combinatie met een uitgerekend en doordacht verhaal van de vertrouwde branchespecialist visserij is een onverslaanbare combinatie.’’

Foto: Flying Focus
De financiële uitwerking kan wel worden gezien als het fundament onder de hele financieringsaanvraag.

Vier scenario’s

Een praktijkvoorbeeld. De financiële uitwerking kan wel worden gezien als het fundament onder de hele financieringsaanvraag. In de aanvragen hanteren wij meestal vier scenario’s: Going Concern, Normal Case, Worst Case en Stress Test. In het Going Concern wordt ervan uitgegaan dat er geen investering wordt gedaan en de onderneming op hetzelfde niveau blijft exploiteren. De basis hiervoor zijn de huidige marktomstandigheden en de exploitatie van de onderneming zonder dat een investering plaatsvindt. Het tweede scenario, de Normal Case, laat zien wat er gebeurt als de investering wel wordt doorgevoerd en de marktomstandigheden hetzelfde blijven. Het derde scenario, de Worst Case, laat zien wat de uitwerking is van een plausibele daling in de visprijzen en een stijging in de oliekosten. Als laatste scenario wordt in de Stress Test berekend onder welke omstandigheden de onderneming nog winstgevend blijft. Het voordeel van deze scenario’s en het laten berekenen van deze prognoses door speciaal hiervoor ontwikkelde software ligt onder andere in het automatisch genereren van kengetallen. Zo kan de bank in één oogopslag zien hoe de onderneming ervoor staat en welke uitwerking de investering heeft op de onderneming. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de URA Indicatieve rating die de bank zelf ook gebruikt voor de bepaling van de rente. Op die manier kunnen we bereiken dat we de financiering rond krijgen en zorgen we voor een zo gunstig mogelijke rente.

Bron: Visserijnieuws

Stel uw vraag

* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden